Co robimy?

Zajmujemy się:

 • Renowacja elewacji (np. zabytkowe budynki z cegły)
 • Czyszczenie elewacji (każdego rodzaju)
 • Renowacja i czyszczenie kostki brukowej z najcięższych zabrudzeń
 • Usuwanie znaków poziomych z kostki brukowej oraz asfaltu
 • Kostka brukowa:

 • Renowacja
 • Usuwanie wszelkich plam oraz rdzy
 • Usuwanie farby i olejów
 • Usuwanie znaków poziomych
 • Usuwanie gum do żucia
 • Usuwanie mchu i zabezpieczenie przed późniejszym porastaniem
 • Zabezpieczenie
 • Elewacje:

 • Czyszczenie elewacji każdego rodzaju z najcięższego nalotu oraz z rdzy
 • Usuwanie farby (grafitti), smoły
 • Usuwanie wykwitów solnych, wapiennych
 • Impregnacja
 • Malowanie
 • Elewacja z cegły:

 • Renowacja cegły zabytkowej
 • Wymiana cegieł
 • Uzupełnianie ubytków
 • Przemurowywanie
 • Malowanie cegły
 • Impregnacja
 • Dachy:

 • Czyszczenie pokryć dachowych (wszystkie rodzaje)
 • Usuwanie farby
 • Piaskowanie dachów
 • Malowanie dachów
 • zabezpieczenie przed porostem mchu
 • Czyszczenie kanałów tłuszczowych:

 • Okapy przy fryturach, grillach, centralach tłuszczowych
 • Czyszczenie czujników antypożarowych
 • Ciągi wentylacyjne, filtry tłuszczowe
 • Usuwanie najcięższych złogów tłuszczowych
 • Czyszczenie uchym slodem:

 • Maszyny przemysłowe
 • Linie produkcyjne
 • Czyszczenie sadzy po pożarze
 • Czyszczenie turbin elektrycznych
 • Czyszczenie agregatów prądowych
 • Czyszczenie tablic rozdzielczych, transformatorowych, form odlewniczych
 • Usuwanie wszelkich powłok (farby, lakiery)
 • Copyright 2009-2010 www.osinskicleaner.eu Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013